10-A

Алгебра

Домашнє завдання №3

Домашнє завдання №4

Домашнє завдання №5

Підготовка до контрольної роботи №1

Інформатика

Заготовка з обчислювальної геометрії

 

 

Фізика

Домашнє завдання 03.03.2018 року

Параграф 41 конспект

Параграф 42 впр.26 з 1,3,4 стор.149-150

Українська мова

Домашнє завдання 03.03.2018 року

Вправа 323 на с.190.

  ІНФОРМАТИКА(весь клас) (за 3 березня)

Переглянути презентацію з теоретичними викладками та завданнями

 

Українська мова

Домашнє завдання 23.02.2018 року

Параграф 13. Вправа 201 на с.117.

Домашнє завдання 8.02.2018 року

12. Вправа 263 на с.147.        

 Домашнє завдання 15.02.2018 року

Вправа 266 на с.149

 

 

Українська література

Домашнє завдання 8.02.2018 року

Вивчити матеріал на с.211-223 підручника, зробити конспект вивченого.

Прочитати повість Ольги Кобилянської «Земля».

Домашнє завдання 14.02.2018 року

Виписати по 5-6 цитат до характеристики образів Михайла і Сави (повість Ольги Кобилянської «Земля»).

Домашнє завдання 22.02.2018 року

Прочитати повість Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала».

Біологія

Домашнє завдання 14.02.18

На окремому аркуші в клітинку заповнити порівняльну таблицю: “Порівняння будови та функцій еу- та прокаріотів”. Для роботи над таблицею рекомендовано використати матеріали підручника “Біологія”, автора О.В.Тагліної за 10 клас, параграфи 17-26,37-39.

Домашнє завдання з 20/ 21.02.2018:

Параграф 27. Підготуватись до самостійної роботи.

Географія

 

Домашнє завдання за 07.02.18

§ 59, 60

Домашнє завдання за 14.02.18

§ 61, 62

Домашнє завдання за 20.02.18

 §§ 63-64 опрацювати;

Всесвітня історія

Презентації, задані на 08.02 +коментар переслати на е-mail. maidlen@ukr.net до 10.02. з вказівкою осіб, хто виконував проект.

Домашнє завдання на 15.02.18

Тема: Становлення Другої Речі Посполитої та Чехословаччини.  Угорська республіка.

§ 20-22 (коричневий, авт. Полянський, 2002 р.)

Виконати та роздрукувати к/к стор.9 http://liceum.cv.ua/10-2/

Домашнє завдання на 22.02.18

Тема: Румунія та Болгарія у міжвоєнні роки. Від Королівства сербів, хорватів та словенців до Югославії.

§ 23-25 

Скласти таблицю на повний розворот зошита:

Критерії Польща Чехословаччина Румунія Болгарія КСХС
Форма правління          
Дорадчі органи          
Фашизація          
Особливості соц.-економ. розвитку

А. промисловість

Б. с/г

В. торгівля та транспорт

Г. соц. сфера

         
Діячі          
Висновки: про рівень ек.розвитку та ступень демократичності

Домашнє завдання на 01.03.18

1) Попередні виконані Д/з сфотографувати та переслати вчителю;

2) §§ 26-28 опрацювати та скласти таблицю (тезово):

КРАЇНА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ДІЯЧІ
ВНУТРІШНЬОЇ ЗОВНІШНЬОЇ
 

Японія

 

     
 

Китай

 

     
 

Індія

 

     

Висновок: (щодо темпів економічного розвитку та агресивності зовнішньої політики)

 

Англійська мова

(19/02/18)

Н.Т. с.157 повт.лекс. Ex.Act.

c. 126 Unit 8 впр. 1-4 Е Act/

Хімія

за 12.02

Параграф 19.

з 19.02.

 § 20

Правознавство

Опрацювати тему згідно підручника: “Кримінальне право України: загальна хар-ка. Поняття, склад, види, стадії злочину; співучасть у злочині. Кримінальна відповідальність”

Економіка

Опрацювати та законспектувати тему: 

  1. Економічний зміст властивості попиту за ціною
  2. Економічний зміст еластичності пропозицій за ціною

Фінансова грамотність

Опрацювати згідно електронного навчального посібника:

  1. Кредити на житло
  2. Види кредиторів: банки та небанківські фінансові установи

Фізика (Тумак А.Ф.)

16.02.  

   §37,§38 опрацювати, записати основні формули з  поясненням, розв’язати задачу 3 впр.25 ( на 23.02)

Англійська мова

(за 12.02)

60 phrasses (10 new) p. 196 КАРПЮК,

p/154-155 ExamActivator

повтор. prepositional verbs 

16.02

повтор. ідіоми та фразові дієсл.

с. 156 Ex.Ast.

 

 

Інформатика

14/02/18

Ознайомитись із структурою даних Черга за презентацією

09/02/18

Реалаізувати пошук в глибину, використовуючи заготовки, розміщені на цій сторінці нижче, та надіслати на пошту вчителю.

 

 

 

 

 

Фізика (09.02.2018р):

  • 10-А кл . Вивчити головне в розділі 2., стор.120-121.   Вправа 24,   

               розв’язати задачі 5-8,    стор.119.   

               Опрацювати §36 Основні положення СТВ (записати    

               принципи СТВ, стор.125).

 

Пошук в глибину

Презентація

glybyna

matr_sum

Структура даних СТЕК:

теоретичний мінімум

заготовка

 

Структура даних Черга:

заготовка

 

Пошук в ширину:

заготовка