11-А

Інформатика (група В.М. Косована)

Затготовка

Практична робота №1. “Набір та редагування тексту”

Завдання. Створити документ з 3-х сторінок дотримуючись основних правил набору тексту.

Першу сторінку зробити титульною, згідно зі зразком.  (врахувати відносні розміри шрифтів, їх написання та гарнітуру, відступи та вирівнювання абзаців). Замінити у відповідних місцях реквізити, поданими у файлі..

На другій сторінці оформити зв’язаний текст про обране Вами місто, використовуючи матеріал не менш як 5-ти РІЗНОТИПОВИХ ДЖЕРЕЛ (підручник, ел. ресурс, журнал тощо) з оформленням посилань на нього.  

Форматування тексту на другій сторінці:

шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.25, вирівнювання по ширині;

Поля: праве, верхнє, нижнє поля – 1,5 см, ліве  – 2 см; відступ першого рядка 1 см;

Назву міста щоразу виводити напівжирним курсивом.

 

Третя сторінка – список використаних джерел, оформлених за вимогами зразками посилань.