Завдання для роботи влітку

Завдання з фізики на літо для учнів, які поступили до 7-го класу.

 

Завдання з фізики на літо для учнів, які поступили до 8-го класу.

 

Завдання з фізики на літо для учнів, які поступили до 9 -го класу.

 

Завдання з математики на літо для учнів, які поступили до 7 -го класу 

 Підручник Математика 6 клас Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. 2014 рік

 1. Опрацювати теоретичний матеріал на сторінках 50-51, 146-147, 233-234, 31-363, таблицю простих чисел
 2. Розвязати в окремому зошиті завдання №16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 80, 84, 85, 90, 92, 94, 115, 117, 118, 125, 126, 149, 152, 154, 156, 170, 172, 173, 177, 178, 200, 202, 226, 227, 229, 246, 252, 254, 257, 259, 285, 287, 291, 293, 297, 299, 302, 305, 307, 310, 347, 349, 353, 356, 365, 367, 369, 370, 372, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 417, 419, 437, 438, 458, 460, 468, 40, 472, 475, 477, 479, 481, 485, 518, 520, 525, 527, 541, 552, 565, 567, 592, 594, 617, 619, 622, 646, 649, 651, 671, 673, 675, 687, 689, 691, 693, 715, 716, 721, 722, 746, 750, 817, 851, 856, 862, 893, 900. 906, 909, 931, 935, 938, 965, 966, 978, 980, 993, 995, 1002, 1009, 1012, 1029, 1035, 1037, 1041, 1043, 1060, 1088, 1093, 1098, 1103, 1122, 1126, 1147, 1149, 1151, 1157

Завдання з алгебри на літо для учнів, які перейшли до 8-го класу

Збірник задач з алгебри 7 клас Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. 2007 рік

№ 13(5, 6), 20(5, 6), 26(2-4, 7-10), 27(3, 5), 68, 80(4-6), 88, 109(2, 6-8), 115(1, 2), 124, 135, 139(2, 4), 142(6-8), 151(2, 3), 156(4-6), 172, 178, 183(1), 200(2, 8), 205(2, 3), 207, 209

Завдання з геометрії на літо для учнів, які перейшли до 8-го класу

Збірник задач з геометрії 7 клас Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. 2015 рік

Варіант 1

№ 11, 29, 38, 40, 44, 51, 59, 61, 64, 65, 67, 74, 76, 77, 88, 94, 98, 108, 110, 119, 133, 143, 148, 153, 155, 164, 167, 174

Завдання з алгебри на літо для учнів, які перейшли до 9-го класу

Збірник задач з алгебри 8 клас Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. 2016 рік

№ 10, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 41, 43, 45, 51, 53,, 54, 57, 60, 69, 71, 74, 88, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 114, 119, 123, 142, 143, 147, 151, 156, 157, 162, 163, 164, 170, 171, 176

Теми з алгебри для самостійного опрацювання для вступників до класів з поглибленим вивченням математики за підручником А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. АЛГЕБРА. Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики. 2016 р.

 • 2. Множини та операції над ними

Множина та її елементи

Підмножина. Операції над множинами

Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність

Нескінченні множини. Зліченні множини

 • 3. Основи теорії подільності

Подільність наділо та її властивості

Ділення з остачею. Конгруенції та їхні властивості

Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел. Взаємно прості числа

Ознаки подільності

Прості та складені числа

 • 4. Раціональні вирази

Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння

Раціональні рівняння з параметрами

 • 5. Нерівності

Числові нерівності та їхні властивості

Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу

Нерівності з однією змінною

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки

Системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною

Рівняння та нерівності, які містять знак модуля

 • 7. Квадратні рівняння

Ділення многочленів

Корені многочлена. Теорема Безу

Ціле раціональне рівняння

 

Завдання з геометрії на літо для учнів, які перейшли до 9-го класу

Збірник задач з геометрії 8 клас Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. 2016 рік

№13, 14, 19, 36, 39, 44, 47, 51, 57, 58, 69, 76, 78, 85, 88, 92, 94, 109, 112, 124, 128, 131, 137, 138, 147, 156, 161, 165, 175, 188, 199, 202, 203, 216, 224, 227, 236, 237, 243, 244, 249, 261, 266, 270, 274, 276

Теми з геометрії для самостійного опрацювання для вступників до класів з поглибленим вивченням математики за підручником А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. ГЕОМЕТРІЯ. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики. 2016 р.

 • 3. Вписані та описані чотирикутники

Центральні та вписані кути

Застосування властивостей центральних і вписаних кутів під час розв’язування задач

Вписані чотирикутники. Метод допоміжного кола

Описані чотирикутники

 • 4. Подібність трикутників

Теорема про медіани трикутника. Теорема про бісектрису трикутника

Теорема Менелая. Теорема Чеви

Пряма Ейлера. Коло дев’яти точок

 • 6. Площа многокутника

Зовнівписане коло трикутника

 

Завдання з МАТЕМАТИКИ на літо для учнів, які ВСТУПИЛИ до 10-го класу

Збірник завдань для ДПА з математики 9 клас 2014 року.

Варіанти 2,4,9,11,23,41,42,44,62,69 (І-IV частини )  виконати в окремому зошиті.

 

 

Завдання на літо з ІНФОРМАТИКИ для учнів, які перейшли до 8 класу:

Узагальнення вивченого за 7 клас:

 • Підручник  Ривкінд Й. Я., Лисенко Г. І., Чернікова Л. А., Шокатько В. В (Розділ 4. Табличнийй процесор та його призначення)

Підготовка до навчання у 8 класі:

 

 • Зареєструватися на сайті www.e-olymp.com. Написати програми-розв’язки наступних задач та здати їх на цьому ж сайті
 1. №№ 1,933, 57, 67, 133, 157, 906,924, 935, 7336, 936,943 (Лінійні алгоритми);
 2. 918, 923, 929,2, 7337, 138, 76, 143,157 (Розгалуження).

Списки творів для читання влітку

(Оновлення відображатимуться)

Зарубіжна література

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас 

Завантажити (DOC, 25KB)

11 клас

 

Українська література

Всі класи 

Англійська мова

7-8 клас:

Читати рекомендовану літературу – рівень A2

9 клас: 

Читати рекомендовану літературу – рівень B1

10-11 класи:

Читати рекомендовану літературу – рівень B2