Інформація щодо завершення семестру та корекції семестрових оцінок

До уваги батьків та учнів!

       Адміністрація ліцею при виставлені семестрових  оцінок та їх корекції керується наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 14.04.2008 року.
IV. Створення та робота апеляційних комісій
     4.1. Для  вирішення  спірних  питань,  що  виникають  під час проведення  семестрового оцінювання  та   державної   підсумкової атестації  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та  місцевих органах  управління  освітою  створюються  відповідні   апеляційні комісії.
     4.2. У  триденний  термін після виставлення семестрового балу батьки (особи,  які їх замінюють) учнів (вихованців),  які виявили бажання  підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин   не   були   атестовані,  звертаються    до    керівника загальноосвітнього  навчального  закладу  із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій пояснюють причину та необхідність його проведення.
     4.3. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального  закладу або   його   заступник)  та  членів  комісії:  голови  методичного об’єднання,  учителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується    графік    проведення   оцінювання.   Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше  п’яти  днів  після подання  заяви.  У  разі  хвороби дитини чи інших непередбачуваних обставин термін може бути подовжено.
     4.4. Члени  комісії  готують  завдання,  що  погоджуються  на засіданні   шкільного   методичного  об’єднання  і  затверджуються керівником навчального закладу.  Завдання мають  охоплювати  зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
     4.5. На  голову  комісії  покладається  відповідальність   за об’єктивність  оцінювання  та  дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення   цієї   комісії  є  остаточним,  при  цьому  скоригований семестровий бал не може бути нижчим за семестровий.
     4.6. За результатами оцінювання видається  відповідний  наказ керівника навчального закладу.  Скоригована семестрова оцінка за I семестр виставляється до початку II  семестру,  за  підсумками  II семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.
     4.7. Коригування річної оцінки не допускається.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *