Кадрове забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення. Навчально-методичне забезпечення.